کاتالوگ

اهمیت داشتن کاتالوگ حرفه ای برای یک بازاریاب – قسمت اول

کاتالوگ‌ها یا importance بیش از وب‌سایت‌ها یا تبلیغات تلویزیونی بر تصمیمات خرید تأثیر می‌گذارند. حقایق را به‌علاوه ایده‌هایی برای کمک ب...

ادامه مطلب