اهمیت داشتن کاتالوگ حرفه ای برای یک بازاریاب

اهمیت داشتن کاتالوگ حرفه ای برای یک بازاریاب – قسمت دوم

همانطور که در قسمت اول مقاله‌ی اهمیت داشتن کاتالوگ حرفه ای برای یک بازاریاب گفتیم یک کاتالوگ حرفه ای برای یک کسب‌وکار می تواند نتیجه...

ادامه مطلب

کاتالوگ

اهمیت داشتن کاتالوگ حرفه ای برای یک بازاریاب – قسمت اول

کاتالوگ‌ها یا importance بیش از وب‌سایت‌ها یا تبلیغات تلویزیونی بر تصمیمات خرید تأثیر می‌گذارند. حقایق را به‌علاوه ایده‌هایی برای کمک ب...

ادامه مطلب