تعرفه طراحی سفارشات

  • این لیست صرفا جهت اطلاع از قیمت طراحی می باشد.
  • قبول امور طراحی فقط در صورت سفارش چاپ آن نیز می باشد.
نوع محصولطراحی یک روطراحی دورو
کارت ویزیت۳۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰
تراکت۶۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰