آموزش, تراکت, فتوشاپ

راهنمای طراحی تراکت در فتوشاپ-قسمت دوم

راهنمای طراحی تراکت در فتوشاپ

همانطور که در قسمت اول راهنمای طراحی تراکت در فتوشاپ خواندیم شما به سادگی با مرحله مرحله انجام دادن دستورات گفته شده می‌توانید تراکت خود را طراحی نمایید اما در ادامه…

۳- نحوه افزودن متن و لوگو

مرحله ۱

add ellipse

بیضی جدید (U) ایجاد کنید. ابعاد آن را روی ۲۴۸ پیکسل در ۲۴۸ پیکسل تنظیم کنید. آن را با رنگ قهوه‌ای پر کنید (C = ۳۰ M = ۸۰ Y = ۱۰۰ K = ۳۰).

مرحله ۲

add drop shadow

tweak shadow

افکت Drop Shadow را اضافه کنید. Opacity را روی ۱۴٪، فاصله را روی ۵ px و Size را روی ۱۵ px تنظیم کنید.

مرحله ۳

add another ellipse

بیضی جدید (U) ایجاد کنید. ابعاد آن را روی ۴۰۰ پیکسل در ۴۰۰ پیکسل تنظیم کنید. آن را با رنگ آبی تیره پر کنید (C = ۱۰۰ M = ۸۰ Y = ۴۵ K = ۵۰).

مرحله ۴

reuse drop shadow effect

از همان افکت Drop Shadow استفاده کنید و آن را روی بیضی اعمال کنید. می‌توانید سایه را دوباره ایجاد کنید یا کلیک راست کنید و گزینه Copy Layer Style را انتخاب کنید و سپس سبک لایه را روی بیضی دیگر بچسبانید. لایه را با بیضی آبی تیره در زیر لایه‌ای که دارای بیضی قهوه‌ای است قرار دهید.

مرحله ۵

add text

متن را با Type Tool (T) اضافه کنید. بقیه متن را اضافه کنید، و هر یک را در یک لایه جداگانه قرار دهید. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، از ابزار Move (V) برای قرار دادن هر خط طبق آن استفاده کنید.

مرحله ۶

add new text

همین روند را برای افزودن متن جدید تکرار کنید. اندازه خط اول را روی ۳۱ pt تنظیم کنید.

مرحله ۷

add title

با استفاده از Type Tool (T) عنوان جدیدی ایجاد کنید. قلم را روی فونت دلخواه و اندازه آن را روی ۱۸ pt تنظیم کنید.

مرحله ۸

add subtitle

با استفاده از Type Type (T) دوباره زیرنویس را اضافه کنید. اندازه را روی ۳۶ pt تنظیم کنید. ردیابی کاراکتر را روی -۱۰ تنظیم کنید.

مرحله ۹

duplicate text

هر دو لایه متن را انتخاب کنید. کلید Alt را نگه دارید و متن را بکشید تا هر دو خط زیر را کپی کنید.

مرحله ۱۰

rewrite and reposition text

مجدداً با استفاده از Type Tool (T) متن را مطابق با تصویر زیر بازنویسی کنید. متن را با ابزار Move (V) قرار دهید.

مرحله ۱۱

add logo

به File> Place Embedded رفته و لوگو را در سند قرار دهید.

مرحله ۱۲

scale and place logo

لوگو را پایین بیاورید و آن را در گوشه بالا سمت راست قرار دهید.

مرحله ۱۳

add drop shadow to logo

افکت Drop Shadow را اضافه کنید. در پنل Layer Style، Opacity را روی ۱۱٪، فاصله را روی ۳ px و Size را روی ۱۶ px قرار دهید.

۴-نحوه افزودن عکسهای پایین

مرحله ۱

add rectangle for bottom text

یک مستطیل جدید (U) ایجاد کنید. اندازه آن را روی ۶۰ پیکسل در ۲۸ پیکسل تنظیم کنید.

گام ۲

set horizontal centers

شکل مستطیل را با ابزار Direct Selection (A) انتخاب کنید. در صفحه Align، Horizontal Centers را تنظیم کنید.

مرحله ۳

به File> Place Embedded رفته و عکس مد نظرتان را از Resource Pack قرار دهید.

مرحله ۴

scale image

تصویر را کوچک کرده و مستقیماً در مستطیل قرار دهید.

مرحله ۵

add vector mask

ابزار مستطیل (U) را فعال کنید و در پنل گزینه‌ها، روی Mask کلیک کنید. این عمل یک ماسک برداری را از مستطیل ایجاد می‌کند و آن را روی عکس اعمال می‌کند.

مرحله ۶

duplicate picture

در حالی که لایه عکس هنوز انتخاب شده است، Alt-Shift را نگه دارید و عکس را بکشید تا کپی شود.

مرحله ۷

به File> Place Embedded بروید. عکس مد نظرتان را از Resource Pack انتخاب کرده و به سند اضافه کنید.

مرحله ۸

place second image

تصویر را مقیاس‌بندی کنید و آن را بالای عکس تکراری با زن قرار دهید.

مرحله ۹

move mask then delete layer

این ماسک را از تصویر تکراری با زن بگیرید و آن را در تصویر جدید قرار دهید، و سپس لایه کپی را حذف کنید.

مرحله ۱۰

add map

مراحل ۷ تا ۹ را تکرار کنید تا تصویر صفحه نقشه را به سند اضافه کنید، این بار تصویر نقشه را قرار دهید.

مرحله ۱۱

add stroke

لایه نقشه را انتخاب کنید و یک Stroke را از دکمه جلوه‌ها در پنل لایه‌ها اضافه کنید.

مرحله ۱۲

tweak stroke

Stroke Size را روی ۲ پیکسل تنظیم کنید. موقعیت را در داخل تنظیم کنید و رنگ را روی قهوه‌ای تنظیم کنید (C = ۳۰ M = ۸۰ Y = ۱۰۰ K = ۳۰).

۵. چگونه متن پایین را اضافه کنید.

مرحله ۱

add bottom text

از ابزار Type (T) برای ایجاد نمونه جدیدی از متن استفاده کنید. اندازه آن را روی ۱۱ pt و رنگ آن را روی قهوه‌ای روشن (C = ۱۰ M = ۶۵ Y = ۱۰۰ K = ۰) تنظیم کنید.

مرحله ۲

add more lines of text

خطوط بیشتری اضافه کنید. اندازه را روی ۹ pt تنظیم کنید، Leading را روی ۱۳ pt تنظیم کنید و Color را به Grey تغییر دهید (K = ۹۰).

مرحله ۳

add text block

همین روند را دنبال کنید تا یک متن جدید ایجاد کنید. آن‌ها را در زیر عکس با زن و عکس صفحه قرار دهید.

مرحله ۴

insert calendar icon

برای وارد کردن آیکون به سند، به File> Place Embedded بروید و آیکون را انتخاب کنید. یک پنجره متنی جدید ظاهر می‌شود. نماد تقویم را انتخاب کرده و OK را کلیک کنید.

مرحله ۵

place calendar icon

نماد را کوچک کنید و آن را در کنار خط اول با اطلاعات زمان قرار دهید.

مرحله ۶

add remaining icons

همین روند را برای وارد کردن بقیه نمادها تکرار کنید و آن‌ها را به ترتیب در کنار هر خط قرار دهید.

مرحله ۷

add map text

برای افزودن متن جدید از ابزار Type (T) استفاده کنید. آن را روی عکس صفحه قرار دهید. اندازه را روی ۱۳ pt تنظیم کنید، Leading را روی ۱۱ pt تنظیم کنید و رنگ را به Brown light تغییر دهید (C = ۱۰ M = ۶۵ Y = ۱۰۰ K = ۰).

مرحله ۸

add address

برای افزودن خطوط جدید متن برای آدرس، همین روند را دنبال کنید. اندازه را روی ۹ pt تنظیم کنید و رنگ را به خاکستری تغییر دهید (K = ۹۰).

مرحله ۹

add globe icon

به File> Place Embedded… بروید، دوباره آیکون را انتخاب کنید و نماد دلخواه را در سند وارد کنید.

مرحله ۱۰

place world icon

نماد را کوچک کنید و آن را در کنار آدرس وب قرار دهید.

مرحله ۱۱

Add direction vector

Pen Tool (P) را فعال کرده و یک شکل برداری ایجاد می‌کنیم که جهت را روی نقشه نشان می‌دهد.

مرحله ۱۲

make dashed stroke

در پنل Options، Stroke را روی Dashed و Color را روی قهوه‌ای روشن (C = ۱۰ M = ۶۵ Y = ۱۰۰ K = ۰) تنظیم کنید. عرض Stroke را روی ۱.۵ pt تنظیم کنید.

مرحله ۱۳

adjust stroke

به Stroke Options> More Options… بروید، Caps را روی Round تنظیم کنید و Dashed Line را تنظیم کنید: Dash را روی ۳ و Gap را به ۳ تنظیم کنید.

مرحله ۱۴

add ellipse to map

بیضی جدید (U) ایجاد کنید. رنگ را روی قهوه‌ای تنظیم کنید (C = ۳۰ M = ۸۰ Y = ۱۰۰ K = ۳۰).

مرحله ۱۵

change anchor points

Pen Tool (P) را فعال کنید. کلید Alt را نگه دارید و روی نقطه ایستا پایین کلیک کنید. با این کار نقطه ایستا از صاف به گوشه تبدیل می‌شود.

مرحله ۱۶

move anchor point

با استفاده از ابزار Direct Selection (A)، نقطه ایستا تبدیل شده را به سمت پایین حرکت دهید.

مرحله ۱۷

add drop shadow to anchor

افکت Drop Shadow را به پین اضافه کنید. از تنظیمات نشان داده شده در زیر برای ظریف نشان دادن استفاده کنید.

مرحله ۱۸

add new white ellipse

باز هم، یک بیضی جدید (U) با یک رنگ پر از سفید ایجاد کنید. بیضی را در وسط پین قرار دهید. و این آخرین حرکت برای طراحی آگهی تبلیغاتی ما است.

نتیجه

Conclusion

تبریک می‌گویم! اگر تا اینجا آموزش را دنبال کرده‌اید، باید یک طراحی آگهی تبلیغاتی کامل داشته باشید.

به یاد داشته باشید: هر زمان که تصاویر را برای چاپ دیجیتال طراحی می‌کنید، باید به رنگ CMYK فکر کنید تا به بهترین نتیجه برسید.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *